Teater Grimsborken ble startet av Peder Opstad i 1998. Vår mest aktive periode har vært mellom 2002 og 2016, hvor vi produserte 21 forestillinger, som ble spilt over 4000 forestillinger for over 360.000 barn, unge og voksne over den ganske land.

Hele 32 skuespillere har i overnevnte periode vært engasjert på kortere eller lengre engasjement.

Vi har hatt 3 co-produksjoner:

  • Helt på tuppa! (med Sogn og Fjordane Teater)

  • Vesleblakken (i 2012 med Teater Innlandet)

  • Et juleeventyr (i 2016 med Teater Innlandet)

I 2011 vant vi «Elevenes favoritt» for forestillingen Bjørnson unplugged, som forøvrig er vår mestspillende produksjon (rundt 740).


Etter mange år som et av landets mestspillende teaterkompani for barn og unge, kjente vi etter hvert på behovet for en timeout. I 2017 og 2018 jobbet Peder Opstad som skuespiller, kunstnerisk rådgiver og dramaturg ved Akershus Teater. Det var usikkert om Teater Grimsborken ville bli lagt ned eller gjenoppstå; offisielt “lå vi på is”.

2019 handler i stor grad om å definere veien videre. Av gammelt repertoar har vi tatt vare på Vesleblakken. Hva vårt nye repertoar vil bestå av, er ennå for tidlig å si.

Det som er sikkert, er at vi fortsatt vil ha barn og unge som hovedmålgruppe.